តារាង​តម្លៃ

តារាង​តម្លៃ​

យើង​បាន​កំណត់​កញ្ចប់​តម្លៃ​ទៅ​តាម​ Package របស់​បង​ប្អូន និង​ទៅ​តាម​លទ្ធភាព​​នៃ​ខ្ទង់​ថវិកា​ចំណាយ​របស់​បង​ប្អូន។
 • BASIC PACK
 • 250

  1 Months
 • Facebook Page
  Content Production
  Graphic Design
  Marketing Plan
 • SILVER PACK
 • 350

  1 Months
 • Facebook Page
  Content Marketing
  Email Marketing
  Graphic Design
  SEO
  Google Ads
  Marketing Planning
 • GOLD PACK
 • 351-650$

  1 Months
 • Facebook Page
  LinkedIn
  Content Marketing
  Email Marketing
  Graphic Design
  SEO
  Google Ads
  Online Media
  Online Supports
  Marketing Planning
 • BRONZE PACK
 • 651-1200$

  1 Months
 • Facebook Page
  LinkedIn
  Content Marketing
  Email Marketing
  Graphic Design
  Website
  SEO
  Google Ads
  Online Media
  Online Supports
  Partnership Support
  Marketing Planning
  Marketing Analysis
  Applications

ក្រុម​ការងារ​ជំនាញ​របស់​យើង

យើងមានក្រុមការងារដ៏រឹងមាំទាំង​ខ្មែរ​ និង​បរទេស​ដែល​អាច​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ចម្ងល់​ ក៏​ដូច​ជា​​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​បាន​គ្រប់ពេល។ ពួក​យើងប្ដេជ្ញានាំ​យក​​អ្វី​ដែល​ថ្មី ស្រប​តាម​ស្ដង់ដាររបស់តំបន់ និង​ពិភពលោក។
MR. KHEMI (លោក យ៉ន សុភារិទ្ធិ ឬ YORN SOPHEARITH)
FOUNDER & MANAGING DIRECTOR
MS. ALEXANDRA
DIGITAL MEDIA EXPERT
MR. UNG SOCHEA
WEB EXPERT
IN SOTHON
PHOTOGRAPHY EXPERT

ចង់បានដៃគូធ្វើទីផ្សារបែបទំនើប Digital Media ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មានច្រើនជម្រើស និងតម្លៃសមរម្យ?get a quote