ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង

ក្រុម​ការងារ​ជំនាញ​របស់​យើង

យើងមានក្រុមការងារដ៏រឹងមាំទាំង​ខ្មែរ​ និង​បរទេស​ដែល​អាច​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ចម្ងល់​ ក៏​ដូច​ជា​​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​បាន​គ្រប់ពេល។ ពួក​យើងប្ដេជ្ញានាំ​យក​​អ្វី​ដែល​ថ្មី ស្រប​តាម​ស្ដង់ដាររបស់តំបន់ និង​ពិភពលោក។
YORN SOPHEARITH
Founder & Managing Director
IN SOTHON
PHOTOGRAPHY EXPERT
SEANGHAI
SENIOR CREATIVE
UNG Sochea
WEB EXPERT
VANNA
SENIOR DESIGNER

ចង់បានដៃគូធ្វើទីផ្សារបែបទំនើប Digital Media ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មានច្រើនជម្រើស និងតម្លៃសមរម្យ?get a quote